Nieuws

Wetgeving op camerabewaking:

Je moet rekening houden met volgende verplichtingen:

Aan de ingang van elke plaats waar camerabewaking plaatsvindt, een pictogram aanbrengen dat aangeeft dat deze bewaking plaatsvindt

Via elektronische weg aangifte doen van het videobewakingssysteem in het nieuwe e-loket (www.aangiftecamera.be).
Het registreren van de camerabewaking:

Handleiding aangifte camerabewaking:

Meer info: Klik hier

Fiscale aftrek zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen:

Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.

Meer info: www.besafe.be